eDoCat - jedna
z nejlepších cest
k řízené dokumentaci

 

Příklady použití eDoCat

DMS eDoCat pomáhá pracovat rychleji a efektivněji všude tam, kde jsou elektronické dokumenty a data, a kde lze informace a libovolný obsah kategorizovat, řídit, třídit a archivovat

eDoCat zefektivňuje práci ve společnostech:

Úřady a státní správa

 • Zajišťuje shodu s právními předpisy.
 • Zabezpečuje konzistentnost zpracovávaných procesů.
 • Formálně sleduje průběh procesů při vyřizování agend.
 • Definuje zpracování agendy a způsobu jejího provedení.
 • Integruje systémy třetích stran a umožňuje integraci na systém ISDS.
 • Podporuje archivaci elektronických i papírových dokumentů.

Výrobní podniky/Laboratoře

 • Zlepšuje spolupráci a komunikaci zaměstnanců.
 • Podporuje vytváření, úpravu a sdílení informací.
 • Zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců rychlým vyhledáváním dokumentů.
 • Formálně sleduje průběh procesu a závislostmi mezi procesy.
 • Zefektivňuje procesy napříč životním cyklem dokumentů.
 • Definuje zpracování agendy a způsoby jejího provedení.

ISO Dokumentace

 • Klasifikuje vstupní dokumenty, včetně skenování dokumentů.
 • Zabezpečuje proces připomínkování dokumentů.
 • Uchovává potvrzení o přečtení s opakovaným zasíláním připomínek.
 • Umožňuje schvalování dokumentů.
 • Zajišťuje přezkum dokumentů a evidenci změn dokumentu.
 • Podporuje řízený přesun expirovaných dokumentů do archivu.

Nejste si jisti, jestli je
eDoCat vhodný i pro vás?

Ukažeme, vysvětlíme, navrhneme řešení, naplánujeme a zajistíme.

Rádi vás přivítáme v našich kancelářích nebo na WebEx-u

Potřebuji osobní konzultaci
empty

Možnosti implementace

Jak nasadit systém eDoCat
ve vaší firmě?

Cloud nebo Server

Vlastnosti a funkce

Jaké funkce můžete v systému
eDoCat využívat?

Detailní specifikace

Psali o eDoCat

Co na systém eDoCat říká
odborná veřejnost?

Články a ocenění