Dokumentový trezor
s nadprůměrnou inteligencí

 • Trápí vás nepořádek v datech a v souborech? Potřebujete efektivně vyhledávat informace?
 • Jste povinni přiřazovat dokumentům archivační a skartační znaky?
 • Shromažďujete dokumenty z různých informačních systémů?
 • Chcete mít stále přístup k dokumentům a přitom je členit a přiřazovat jim přístupová práva?
 • Potřebujete vyřešit ISO 9001, pomoc s udržením řízené dokumentace a získáním ISO certifikace?
 

Několikaminutový rozhovor namísto dlouhého čtení

O tom, co Vám přinese DMS eCoCat.

S eDoCat získáte

 • Zabezpečení srovnatelné s bankovními systémy
 • Dostupnost dokumentů kdykoli a kdekoli
 • Podpora ISO 9001
 • Eliminace chyb při zpracování dokumentů
 • Efektivní workflow přesně na míru
 • Pohodlná práce s velkými soubory
 • Možnost implementace Cloud nebo Server

Řešení na míru pro velké i malé klienty

Na základě principů pro implementaci a zavádění systému DMS a zkušeností konzultantů společnosti Onlio je navrženo a realizováno konkrétní řešení, které bude jasně reflektovat potřeby společnosti. Řešení umožní správu dokumentů tak, aby splňovala náročné požadavky dnešní doby, usnadnila zaměstnancům jejich administrativní činnosti a tím jim dala více času k vykonávání jejich hlavní pracovní náplně a zajistila bezpečnost ukládaných dat. Řešení je na míru realizováno implementací systému eDoCat.

Úřady a státní správa

 • Formálnost procesů - formálně sledovat průběh procesu agendy a pro management realizovat náhled na závislosti mezi procesy
 • Definice agendy - definovat zpracování agendy a způsoby jejího provedení
 • Konzistence a shoda – shoda s právními předpisy a zabezpečení konzistentnosti zpracovávaných procesů a jednotlivých „casů“
 • Integrace – možnost integrace se systémy třetích stran a možnost integrace na systém ISDS
 • Archivace - archivace elektronických i papírových dokumentů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb

Výrobní podniky/Laboratoře

 • Spolupráce a komunikace - přístup do pracovního prostředí, v jehož rámci jsou vytvářeny, upravovány a sdíleny informace ke zpracovávané agendě
 • Efektivita práce - systém podporuje zvyšování produktivity zaměstnanců a umožňuje snadnější vyhledávání a efektivní práci dokumentů
 • Dohledatelnost dokumentů - dokumenty jsou snadno dohledatelné a zaměstnanci tak mohou svůj pracovní čas využívat k práci, nikoliv k neefektivnímu hledání dokumentů a dalších informací
 • Rozšiřitelnost – systém je možné v případě potřeby rozšířit na další používané systémy

ISO Dokumentace

 • Formálnost procesů - formálně sledovat průběh procesu agendy a pro management realizovat náhled na závislosti mezi procesy
 • Efektivní end-to-end proces – zefektivnění klíčových procesů napříč životním cyklem dokumentů nebo jednotlivých agend, které zahrnuje vytváření, úpravu a schvalování
 • Definice agendy - definovat zpracování agendy a způsoby jejího provedení
 • Pravidla a pokyny - stanovit pravidla a pokyny, jejichž dodržení povede k výsledku a větší efektivitě

Kvalitu eDoCatu dokazuje celá řada ocenění

Pozoruhodný produkt 2017

Pozoruhodný produkt 2017

Předchozí ocenění

Psali o eDoCat

Co na systém eDoCat říká
odborná veřejnost?

Články a ocenění

Vlastnosti a funkce

Jaké funkce můžete v systému
eDoCat využívat?

Detailní specifikace

Možnosti implementace

Jak nasadit systém eDoCat
ve vaší firmě?

Cloud nebo Server